Podľa tohtoročnej správy World’s Forgotten Fishes (Stratené ryby sveta), ktorú pripravilo spoločne 16 mimovládnych organizácií, sa v 125 krajinách obchoduje približne s 2 500 druhmi okrasných rýb pri ročnom obrate 12 až 25 miliárd eur. Až 90 percent z toho tvoria sladkovodné druhy. Na tomto odvetví ekonomicky závisia milióny ľudí, no autori správy pripomínajú aj rizikové aspekty tejto činnosti z hľadiska prírody. Upozorňujú napríklad na riziko nadmerného lovu exotických rýb alebo na šírenie inváznych druhov, ktoré vytláčajú pôvodné druhy rýb. Dochádza k tomu pri zlom riadení chovateľských staníc, ale aj preto, že mnohí majitelia vypúšťajú ryby, o ktoré sa už nechcú starať, do prírody, kam nepatria.

Samček a samička gupky dúhovej.
Samček a samička gupky dúhovej.
Zdroj: wikipedia

V správe sa spomína trebárs známa drobná rybka gupka (Peocilia sp.), pôvodom z Malých
Antíl, ktorá je dnes už udomácnená na všetkých kontinentoch okrem Antarktídy. Opačný je príbeh
čierno-bielej pruhovanej rybky prísavník zebra (Hypancistrus zebra), ktorý patrí k obľúbeným
rybkám chovaných po celom svete, no v krajine svojho pôvodu – Brazílii, bola už v roku 2004 zaradená na zoznam ohrozených druhov. Brazília podľa WWF zakázala jej vývoz v snahe zachrániť ju vo voľnej prírode.

Prísavník zebra (Hypancistrus zebra)
Prísavník zebra (Hypancistrus zebra)
Zdroj: wikipedia

Podobný je príbeh mrenky denisonovej, ktorá patrí k veľmi obľúbeným druhom v akváriách, no ide o ohrozený druh, zapísaný v červenom zozname IUCN, ktorý žije v prírode vraj už len v dvoch juhoindických štátoch - Kerala a Karnataka.

Mrenka Denisonova
Mrenka Denisonova
Zdroj: Zoo bojnice