Celá záležitosť bola u nás počas samotného znečistenia a mesiace trvajúcom katastrofálnom stave medializovaná minimálne. Autori skladby chceli touto formou ponúknuť ľuďom osvetu aj preto, že samotná správa o ekologickej katastrofe rezonovala viac v zahraničí než u nás. Sú znechutení politickou nevôľou riešiť akútny stav, a akoby aj niektoré médiá rezignovali a podriadili sa tomuto postoju. Dokonca ani po roku nie je problém vyriešený, a práve preto si myslia, že by sa snáď touto formou mohol odkaz dostať k viacerým ľuďom. Je nemysliteľné, podľa nich, aby sa v 21. storočí štát v strednej Európe takto zachoval a postavil sa k danému problému tak ako sa stavia. 

Pieseň o mŕtvej rieke SLANÁ.

Všetci dúfame, že do budúcna sa vieme poučiť z tejto ekologickej katastrofy a údajné systémové chyby boli a budú odstránené aby sa niečo podobné už nemohlo zopakovať.