Pretekov sa zúčastňuje 28 trojčlenných družstiev. Viac, podľa organizátorov, kapacita vody neumožňuje.

Súťaž je zložená z troch kôl. V každom kole chytajú na trati dvaja členovia družstva, tretí člen družstva vykonáva úlohu rozhodcu vedľajšiemu družstvu.

Počíta sa úlovok nad 150 mm. Tento rok boli bodované tieto druhy rýb: Pstruh potočný, Pstruh dúhový, Lipeň tymianový, Hlavátka podunajská, Sivoň americký, Podustva, Mrena, Jalec.