Trnavská juniorka 2019
Zdroj: www.srzrada.sk

 

Klub LRU Trnava a DRK pri MsO SRZ Trnava

pozýva mladých rybárov na rybársky pretek

TRNAVSKÁ JUNIORKA 2019

Celoslovenský pretek  jednotlivcov v LRU plávaná podľa pravidiel CIPS určený na propagáciu športového rybolovu medzi mladými rybármi. Zúčastniť sa môžu aj neregistrovaní pretekári. 

V kategórii U15 a v kategórii U20 na vodnej nádrži  BUKOVÁ –  11.5.2019 / sobota /

Ocenení víťaznými pohármi budú prví traja jednotlivci v kategórii U15 a U20

Kategória bude otvorená, ak do nej bude prihlásených aspoň 7 pretekárov!

Propozície:

  

Dátum konania pretekov:

11.5.2019 (sobota)

Miesto konania:

celoslovenský revír VN Buková č. 2-4570-1
Voda stojatá, s hĺbkou vody 100 – 200 cm, s bohatou osádkou rýb. Breh trávnatý, bez prekážok

Hlavné druhy lovených rýb:

kapor 20 – 50 cm, amur 50-80 cm, pleskáč vysoký, piest, plotica, karas, belica

Množstvo návnady a nástrahy:

podľa predpisov pre športovú činnosť . Maximálne 2,5 l živej, 20 litrov kŕmenia

Prezentácia:

11.5.2019 od 8,00 do 8,30 hod

Vklad jednotlivca:

0 €


Harmonogram

 • Losovanie: 8,30 – 9,00 hod. 

 • Presun na stanovištia a príprava pretekárov: 9,00 – 10,50 hod 

 • Kŕmenie: 10,50 – 11,00 

 • Pretek: 11,00 – 14,00 kat. U15 

 • Pretek: 11,00 – 15,00 kat. U20 

 • Váženie: 15,00 – 15,30 

 • Vyhlásenie výsledkov oboch kategórií: 16,00 hod.

Prihlasovanie mladých pretekárov telefonicky, e-mailom: do 1.5.2019

Kontaktné osoby: Ardan 0903 404 655, [email protected]

Informácia o otvorení kategórie bude na stránke SRZ, a na facebookovej stránke SRZ Trnava.  Ak sa naplní len jedna kategória, tak sa pretek mladých presunie o deň neskôr – na nedeľu 12.5.2019 –  Časový program oboch pretekov po oba dni bude rovnaký!

Preteká sa za každého počasia a na vlastné nebezpečie!

Ubytovanie a občerstvenie nie je organizátorom súťaže zabezpečené! Možnosť občerstviť sa je v bufetoch pri parkovisku.

Zatiaľ prihlásení v Kategórii U15:

 • Andrej HEGER,

 • Nina HÁJIČKOVÁ,

 • Jakub GODÁNY,

 • Jakub LIPKA,

 • Linda PALKECHOVÁ

Zatiaľ prihlásení v Kategórii U20:

 • Gabriel VAJSÁBEL,

 • Patrik GARGALÍK,

 • Michal ČAMPIŠ,

 • Tibor MINÁRIK,

Zoznam prihlásených bude priebežne aktualizovaný!

Prajeme všetkým účastníkom silné športové zážitky!

Zdroj: www.srzrada.sk