Až 60 % európskych vôd nie je v dobrom stave. Na Slovensku je to 45 %. Európska komisia smernicu prehodnocuje a rastú snahy o zmiernenie jej cieľov. V kampani #ProtectWater zachovanie smernice podporilo aj viac ako 365-tisíc občanov. „Európska biodiverzita závisí od zdravých sladkovodných ekosystémov, ktoré predstavujú srdce našej prírody,“ píšu vedci. Upozorňujú, že sladkovodné ekosystémy patria medzi najohrozenejšie na planéte, pričom ich ochrana sa stáva dôležitejšou ako kedykoľvek predtým v súvislosti s rastúcim rizikom sucha, záplav a požiarov. Vedci hovoria, že smernica od prijatia v roku 2000 priniesla viacero pozitív, najmä zníženie znečistenia vôd. Ďalšie zlepšenia môžu prísť, ak budú krajiny smernicu plne implementovať.

(Pokračovanie na 2. strane)