Párky

Túto nástrahu oceňujú mreny, jalce hlavaté, úhory a ostrieže. Párky hrubé ako prst nakrájame na kúsky dlhé asi 1 cm a ponúkame ich úhorom i mrenám na dne, ostriežom a jalcom vo vodnom stĺpci s plavákom. Najmä „pochybovači“, teda veľmi opatrné ryby medzi ostriež mi, sa častu dajú touto nástrahou zlákať na záber, pri ktorom sa dá nástraha zvyčajne do prerušovaného pohybu vpred. Ak môžeme ostrieža v čistej a nehlbokej vode sledovať aj voľným okom, zriekneme sa použitia plaváka, aby me dosiahli prirodzený pohyb nástrahy. Po vylúhovaní nástrahu vymeníme. Zasekávame ihneď.

Párky
Párky
Zdroj: archív

Lančmít a iné konzervy

Zväčša sú trochu pevnejšie ako predchádzajúce druhy nástrahy a lepšie preto držia na háčiku. Okrem toho má táto nástraha jednu neoceniteľnú prednosť v tom, že jej vždy môžeme mať jednu konzervu ako núdzovú rezervu v chladničke či v komore, a dokonca malú konzervu môžeme so sebou pre istotu brávať aj v rybárskom vaku. Nastražuje sa rovnako ako už opísané druhy mäkkej salámy vo forme menších alebo väčších kociek a chytáme na ňu aj rovnaké druhy rýb.

lančmít
lančmít
Zdroj: archív

Špik

Na získanie tejto trochu nezvyčajnej, no pre ryby veľmi zaujímavej nástrahy sú najlepšie mohutné hovädzie kosti, z ktorých sa kostná dreň získava najľahšie, a to pomocou dlhého úzkeho noža alebo špeciálnej špikovej lyžičky. Kostná dreň je vynikajúca nástraha na nedravé ryby, ktorú môžeme ponúkať na ťažko, ako aj na plávanú. Veľkosť kociek, ktoré vykrojíme zo získanej kostnej drene, prispôsobíme druhu lovených rýb. Pri love plávaním sa najlepšie nastražuje na malý jednoháčik veľkosti číslo 7 až 10. Pri love na ťažko (položením) v silnejšom prúde, kde sa zdržiava väčšina mrien, ľahko odplaví nástrahu voda, preto na nastraženie zdola (s pomocou ihly) použijeme radšej tenkostenný trojháčik veľkosti číslo 13 až 16. Rovnako ako nástrahy z mäkkých druhov salámy podlieha aj kostná dreň veľmi ľahko skaze, aj v chladničke ju môžeme prechovávať iba krátky čas. Ak preto po skončení lovu nevieme s určitosťou, že na druhý deň prídeme opäť, odporúča sa nakrájať zvyšnú kostnú dreň a hodiť ju rybám ako návnadu, aby si na ňu zvykali, čo napokon platí o všetkých opísaných nástrahách. Na ďalšiu rybačku si potom prinesieme čerstvý špik.