Všetky sú chránené ako druh národného alebo európskeho významu. Okrem slovenských, anglických a vedeckých názvov sa dozviete o typických znakoch týchto obojživelníkov, o sfarbení kože, kresbe či tvare zorničky, o počte nakladených vajíčok, o biotope a reprodukčnom biotope jednotlivých druhov.

Viac sa dočítate v č. 11/2019 mesačníka POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO