Stredozemné more sa viditeľne otepľuje, zatiaľ najmä vo východnej časti. V dôsledku toho pôvodné druhy rýb ustupujú inváznym - tropickým druhom, ktoré sa sem dostávajú predovšetkým cez Suezský prieplav. Do Stredozemného mora sa dostalo už takmer tisíc nových inváznych druhov (z toho 126 druhov rýb), čo v niektorých oblastiach spôsobilo zníženie počtu pôvodných druhov až o 40 percent. Okrem toho, druhy Stredozemného mora typické pre pobrežie Afriky sa presúvajú do teplejších severnejších oblastí. Napríklad barakudy (Sphyraena sp.) sa v severných vodách Ligúrie na severozápade Talianska stali bežným javom. Výskum na vyše tisíc kilometroch pobrežia Grécka a Turecka ukázal, že sa šírením rýb napríklad z rodu králičkovec alebo krídlovec mení more na pustinu. Takisto sa častejšie v Stredozemnom mori premnožujú medúzy. Roky nadmerného rybolovu spôsobili, že v Stredozemnom mori je menej rýb, s ktorými medúzy súperili o potravu (napr. sardinky či sardelky) a menej ich predátorov (žraloky, tuniaky a pod). Rybári na pobreží Tuniska už dnes chytia viac medúz ako rýb. Premnoženie medúz ohrozuje aj turistický ruch.

Meduzy v Stredozemnom mori
Meduzy v Stredozemnom mori
Zdroj: Mohamed Najib

Podmorské lúky tvorené posidóniou sú tiež ohrozené. Posidónia formuje rozsiahle lúky na morskom dne, okysličuje vodu a poskytuje životne dôležité prostredie pre zhruba 20% morských druhov v Stredozemnom mori. Lúky slúžia pre tieto druhy ako „škôlka“. Posidónia pri búrkach znižujú energiu vĺn, stabilizuje dno a sediment. Podieľa sa tiež na riešení dôsledkov klimatickej zmeny, lúky posidónie zadržiavajú 11- 42% celkových emisií CO2 krajín na pobreží Stredozemného mora od priemyselnej revolúcie. Posidóniu ohrozuje otepľovanie vody, invázne druhy, ale aj stúpanie morskej hladiny, keď už malé zmeny môžu spôsobiť veľké rozdiely v množstve svetla dopadajúceho na dno, ktoré potrebuje pre fotosyntézu.

Posidonia: Neptuova tráva
Posidonia: Neptuova tráva
Zdroj: Lorenzo Merotto

Koraly typické pre Stredozemné more, patriace do radu vejárovníkov, sú tenké len niekoľko milimetrov no rastú do metrových výšok. Bežne sa dožívajú 60 rokov, teraz ich však ničia extrémne búrky a otepľovanie. Až 30% všetkých vejárovníkov zničila v októbri 2018 extrémna búrka s rýchlosťou vetra do 139 km/h, ktorá sa prehnala Ligurským morom pri severnom Taliansku. Vymiera aj stehnovka nádherná, najväčší endemický lastúrnik v Stredozemnom mori a jeden z najväčších na svete. Od roku 2019 je na červenom zozname IUCN.

Koraly vejarovniky
Koraly vejarovniky
Zdroj: Lorenzo Merotto

Zo Stredozemného mora sa stráca, 80-100% týchto lastúrnikov náhle vymrelo pri pobreží Španielska a Talianska. Príčinou mohol byť patogén, ktorému sa darí vo vodách s vyššou teplotou. Stehnovka nádherná dokáže vytvoriť úkryt a prostredie, na ktoré je viazaných ďalších až 146 morských druhov.

Zdroj: WWF Slovakia