Nevylučujú žiadosť o preskúmanie postupu prokurátora Generálnou prokuratúrou (GP) SR a podnet na inšpekciu Ministerstva vnútra SR so žiadosťou preveriť postup policajnej vyšetrovateľky. Žilinský krajský prokurátor zamietol sťažnosť SRZ a funkcionárov z TSK voči zastaveniu trestného stíhania vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Predaj rybníkov podľa žilinskej krajskej vyšetrovateľky nie je trestným činom. „Prokurátor sa v odôvodnení zamietnutia nevyrovnal s nami uvádzanými pochybeniami v procese celého predaja a odôvodnenie zamietnutia považujeme za povrchné a nepostačujúce. SRZ využije všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie spravodlivosti,“ informovala TASR vedúca organizačno-právneho odboru sekretariátu SRZ Barbara Schlesingerová.

(Pokračovanie na 2. strane)