Ide o znečistenie, nevhodné úpravy či bariéry. Vyplýva to zo Správy o stave planéty 2020, ktorú zverejnila organizácia Svetový fond na ochranu prírody (WWF Slovensko). Príčinou ubúdania sladkovodných ekosystémov je nadmerný lov rýb a znečistenie, no aj strata prirodzeného prostredia. Mokrade miznú zo sveta rýchlejšie ako pralesy, upozorňuje WWF Slovensko.

(Pokračvovanie na 2. strane)