Konštatuje to Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na základe odborných ichtyologických prieskumov, ktoré boli vykonané počas letných mesiacov. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠOP Kristína Bocková.

Ichtyologické prieskumy realizovali ochranári spoločne s pracovníkmi Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) a Slovenským rybárskym zväzom. Odborníci preskúmali prítoky Kľak, Jasenica a Lutilský potok, ktoré patria medzi významné neresiská rýb v haváriou zasiahnutom úseku rieky Hron.

"Predbežné výsledky prieskumov poukazujú na výrazný bariérový efekt stupňov na uvedených tokoch vybudovaných v bezprostrednej blízkosti ich ústia do rieky Hron. Zaznamenaný bol pokles druhovej pestrosti i početného zastúpenia ichtyofauny nad migračnými bariérami, ktorý na niektorých lokalitách dosahoval úroveň až 50 percent," uviedol hydrobiológ ŠOP Juraj Hajdú.

Pokračovanie článku na nasledujúcej strane