Slovenský vodohospodársky podnik začal s vypúšťaním vodnej nádrže Ružiná, kvôli rekonštrukcii telesa hrádze a meshanizmu na vypúšťanie vody. Vďaka obnaženému dnu sa návštevníci začínajú stretávať so živočíchmi žijúcimi na dne vodnej nádrže.
Obnažené dno odkrýva nenápadné živočíchy: korýtka maliarske a škľabky riečne. Hoci tieto dva druhy veľkých lastúrnikov nie sú prioritne chránené, napriek tomu bola štátna ochrana prírody SR požiadaná o transfer/presunutie aspoň časti týchto nenápadných živočíchov z priehrady Ružiná na iné vhodné lokality z ich prirodzeným výskytom.

Zdroj: Peter Gáborík/Facebook/youtube