Minister pricestoval na Valné zhromaždenie OSN a na schôdzke o rozvoji horských oblastí povedal, že ekosystémy horských a susedných oblastí sú úzko prepojené.

"Všetci by mali rešpektovať zásadu, že v prípade znečistenia by mal škody zaplatiť znečisťovateľ, a to si vyžaduje medzinárodnú koordináciu," podčiarkol Szijjártó s odvolaním sa na znečistenie rieky Slaná (Sajó).

Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, keď ju začali znečisťovať banské vody zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Zvýšená bola aj hodnota mangánu, síranov a arzénu. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky.

Štátna tajomníčka ministerstva technológií a priemyslu zodpovedná za ochranu životného prostredia a obehové hospodárstvo Anikó Raiszová 14. septembra v Miškovci uviedla, že kvalita vody v rieke je bezchybná, na maďarskom úseku rieky nebola zistená žiadna kontaminácia.

Podľa jej slov vodohospodári pravidelne testujú kvalitu vody. "Maďarská vláda sleduje vývoj kvality vody v rieke Sajó po jej znečistení a pravidelne ho konzultuje so slovenskými odborníkmi," zdôraznila.

Maďarské občianske organizácie zamerané na ochranu životného prostredia uskutočnili niekoľko meraní a podľa Telex.hu zistili, že voda síce nie je znečistená, v sedimente rieky na úseku pri slovenských hraniciach však zistili nadlimitnú koncentráciu arzénu.