Ing. Stanislav Géci, ichtyológ SRZ Rada Žilina argumentuje, že podľa platnej legislatívy nesmú byť ryby rušené pri nerese od 15.marca do 31. mája.

Šírava
Šírava
Zdroj: Zdroj: Šíravania/Facebook

Aj z našich zverejnených videí je zrejmé, že po 15.marci tohto roku nákladné autá vyvážali tony kamenia priamo do vôd Zemplínskej širavy.

Šírava
Šírava
Zdroj: Zdroj: Šíravania/Facebook

Géci žiada od vodohospodárov vysvetlenie, prečo SRZ Rada Žilina nebol účastníkom konania tak ako sa to bežne deje pri údržbach vodných tokov a vodohospodári nepozvali rybárov zo SRZ Rada Žilina ako užívateľa rybárskeho revíru na výrobný výbor.

Šírava
Šírava
Zdroj: Zdroj: Šíravania/Facebook

Zdroj: Šíravania/Facebook

AKTUAKIZÁCIA !

V utorok 21.4.2020 sa na kontrolnom dní na stavbe vysvetlilo, že investor má platné stavebné povolenie a pochybil Obecný úrad Vinné, ktorý neprizval Radu SRZ Žilina ako užívateľa rybárske reviru na územné a stavebné konanie. Obecný úrad Vinné sme listom požiadali o vysvetlenie. Práce na vodnej ploche boli do konca mája zastavené. Investor nebude realizovať žiadnu pilotaž na brehu v súvislosti s výstavbou bungalovov ako to tvrdilo v liste, ktorý obdržala SRZ Rada Žilina  Občianske združenie Širavania.

Ing. Stanislav Géci