Výnimku z ochrany kormorána udeľovalo MŽP od roku 2007, platnosť poslednej päťročnej sa skončila 31. marca 2020. Rybári upozorňujú, že im kormorán spôsobuje desaťtisícové škody.

Podľa Slavomíra Helda z odboru komunikácie MŽP je kormorán veľký chránený živočích, je zakázané plašiť ho a usmrcovať. "O výnimku požiadal SRZ 30. novembra 2020. Ministerstvo si vyžiadalo odborné stanovisko od Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Do konania sú prihlásení aj iní účastníci konania (Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a NUFIA), takže je predpoklad, že bude trvať dlhšie. Rozhodnutie by malo padnúť najneskôr do 30. apríla," uviedol S. Held.

Ryby zranené ostrými vtáčími zobákmi
Ryby zranené ostrými vtáčími zobákmi
Zdroj: Jana Pustayová

Ako TASR informoval Tomáš Garaj z právneho odboru Rady SRZ, zväz požiadal o predĺženie výnimky už pred rokom v zákonom stanovenej lehote. "To zakladalo právo na predĺženie výnimky na odstrel, keďže SRZ dodržal všetky zákonné podmienky. Rozhodnutie o zastavení konania nám doručili 14. septembra, teda 227 dní od doručenia žiadosti o predĺženie," doplnil T. Garaj s tým, že maximálna lehota na rozhodnutie je 60 dní a ak MŽP nemôže z objektívnych príčin rozhodnúť, lehotu môže predĺžiť a zároveň má informovať účastníka konania. "O predĺžení sme neboli informovaní," zdôraznil T. Garaj.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Jana Pustayová

Ako dodal, SRZ voči rozhodnutiu podal rozklad a zároveň na MŽP inicioval nové konanie o udelenie výnimky. Ministerstvo rozhodnutím z 28. decembra 2020 zamietlo rozklad voči rozhodnutiu o zastavení konania o predĺžení výnimky. "Aktuálne čakáme na vydanie rozhodnutia o povolení novej výnimky na plašenie a odstrel," uzavrel.

(Pokračovanie na 2. strane)