Momentálne sa smie loviť len na kaprových vodách. Normálne je v marci lov na kaprových vodách povolený od 6. do 21. hodiny. Teraz je však o hodinu kratší. Reálne viac ako o hodinu. Vláda totiž od štvrtka 25. marca 2021 obmedzila aj pobyt v prírode v rámci okresu, vrátane cesty tam a späť domov, na čas od 5. hod. do 20. hodiny. Rybári, pozor na hodinky, aby ste sa od vody stihli vrátiť včas domov bez pokuty za porušenie zákazu vychádzania. Samozrejme, nezabudnite pritom, že si ešte stále nemožno privlastňovať kapra (s výnimkou lovu na takzvaných ostatných vodách) a ďalšie obľúbené druhy rýb, ktoré sú práve hájené podľa vyhlášky. Rada Slovenského rybárskeho zväzu verejne odporučila loviacim, aby výkon rybárskeho práva uskutočňovali v súlade so spomenutou úpravou a prispôsobili čas lovu aktuálne platným opatreniam. Mimochodom, od nedele 28. marca prechádzame na letný čas, pričom sa posúva čas o hodinu dopredu, takže si pospíme o hodinu menej. Zato bude dlhšie svetlo. 

Ilustračné
Ilustračné
Zdroj: Jaroslav Novák

Podľa aktualizovaného uznesenia vlády stále platí, že pobyt v prírode je možný v rámci okresu, pričom v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie. V uznesení vlády z 24. marca sa ďalej uvádza, že je to za predpokladu, že sa má takýto pobyt v rámci okresu vykonať v okrese zaradenom uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do stupňa Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II., alebo III. stupňa varovania, alebo sa má takýto pobyt v rámci okresu vykonať v okrese zaradenom uznesením vlády SR podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania a ide o osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ide ozdravotne ťažko postihnutú osobu, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu naochorenie COVID-19, alebo osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra.