Slovenský rybársky zväz (SRZ) aj funkcionári rybárskych organizácií Trenčianskeho samosprávneho kraja kritizujú zastavenie trestného stíhania v prípade predaja považskobystrických chovných rybníkov, za ktorý nedostali žiadne peniaze. Nevylučujú žiadosť o preskúmanie postupu prokurátora Generálnou prokuratúrou SR a podnet na inšpekciu Ministerstva vnútra SR so žiadosťou preveriť postup policajnej vyšetrovateľky. Žilinský krajský prokurátor zamietol sťažnosť SRZ a funkcionárov z TSK voči zastaveniu trestného stíhania vo veci obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Predaj rybníkov podľa žilinskej krajskej vyšetrovateľky nie je trestným činom.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

„Prokurátor sa v odôvodnení zamietnutia nevyrovnal s nami uvádzanými pochybeniami v procese celého predaja a odôvodnenie zamietnutia považujeme za povrchné a nepostačujúce. SRZ využije všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie spravodlivosti,“ informovala TASR vedúca organizačno-právneho odboru sekretariátu SRZ Barbara Schlesingerová. Podľa predsedu Mestskej organizácie SRZ v Trenčíne a viceprezidenta Rady SRZ Jozefa Lauša uznesenie vyšetrovateľky aj prokurátora považujú funkcionári z TSK za nesprávne a nezákonné. „Nejde o rozbité okno, ale o prevod majetku 120 000 slovenských rybárov za 3,4 milióna eur na nejakú s. r. o. bez zaplatenia kúpnej ceny. Vyšetrovateľke neprekážalo, že štatutár odovzdal majetok protokolárne sám, hoci tento krok boli oprávnení vykonať spoločne len obaja štatutári,“ uviedol.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: Jaroslav Nov?k

„Nemáme majetok, nemáme peniaze za majetok, zaplatiť musíme viac ako pol milióna eur (daň za prevod majetku), máme náklady na právne služby. A orgány činné v trestnom konaní napíšu, že nám nevznikla žiadna škoda. Uznesenie považujem za facku všetkým viac ako 200 delegátom mimoriadneho snemu SRZ, ktorí v roku 2019 odvolali štatutára z funkcie, pretože porušoval povinnosti pri správe nášho majetku, nerešpektoval predpisy a normy,“ zdôraznil Lauš. Kauza odštartovala po tom, ako SRZ predal žilinskej spoločnosti vystupujúcej v čase predaja pod názvom MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok prešiel na list vlastníctva spoločnosti, SRZ však v zmysle dodatkov zmluvy nebude mať peniaze za predaj. Vtedajší štatutári SRZ (tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš, pozn. TASR) podpísali v novembri roku 2018 zmluvu, ktorá mala byť pre SRZ nevýhodná a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve zmenená.