V tomto mesiaci už môžeme hovoriť o skutočnom začiatku rybárskej sezóny. Vodné plochy rozmŕzajú, voda sa zohrieva a narastá aktivita rýb. Podľa starého zákona o rybárstve sa na kaprových vodách, kde to počasie umožnilo, mohli loviť ryby do 14. marca. Zákaz lovu na kaprových vodách potom od 15. marca do 31. mája neplatil na revíroch, ktoré sú vodnými tokmi. Už od 15. mája sa dalo loviť aj na vodách, kde platila výnimka ministerstva životného prostredia. Stará vyhláška umožňovala privlastniť si uloveného kapra do 14. marca a následne až od 15. mája, respektíve 1. júna podľa udelenej výnimky.

Jarné obdobie je vhodné napríklad na lov na tečúcich vodách na matchové prúty.
Jarné obdobie je vhodné napríklad na lov na tečúcich vodách na matchové prúty.
Zdroj: Lukáš Svetlík

NIE JE PLOCHA AKO PLOCHA

Nový zákon o rybárstve však priniesol zmenu. Zákaz lovu na kaprových vodách sa totiž podľa § 13 ods. 5 nevzťahuje na kaprové vody, ktoré sú vodným tokom a aj na ostatné vodné plochy, kde je lov povolený celoročne. Vyhláška na týchto ,,ostatných vodných plochách“ (štrkoviská, pieskovne, hliniská, požiarne nádrže a iné) nestanovuje čas individuálne ochrany kapra rybničného. Jeho lov i privlastnenie sú na nich povolené celoročne. V spoločnom rybárskom poriadku na rok 2019, ktorý vydala Rada SRZ, nájdete vody vyznačené tučným písmom a s textom ,,Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany“. Rovnako si rybár smie ponechať celoročne úlovok pstruha dúhového, sivoňa potočného či úhora európskeho na všetkých vodách, na ktoré má povolenie, mimo zákonom zakázaného obdobia lovu na danom type vody. Napríklad porušením zákona by bol lov na pstruhovej vode v marci.

VIAC SA DOČÍTATE V POĽOVNÍCTVE A RYBÁRSTVE č. 3/2019