Slovenský rybársky zväz (SRZ) upozornil mestské a miestne rybárske organizácie na platnosť opatrení počas núdzového stavu, ktoré fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazujú organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy. „Možnosť organizovať hromadné podujatia je naplánovaná až vo štvrtej fáze uvoľňovania opatrení. Je potrebné vziať do úvahy, že pri uvoľňovaní opatrení, prípadne prijímaní ďalších, bude rozhodujúca aktuálna situácia. Vzhľadom k mimoriadnej situácii vyzývame k zodpovednému prístupu a rešpektovaniu aktuálne platných opatrení a nariadení,“ apeluje SRZ na rybárske organizácie.

(Pokračovanie na 2. strane)