Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) pripravil na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky jarnú a následne aj letnú simulovanú záplavu v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja. Dve simulované záplavy v priebehu jedného roka budú vodohospodári realizovať prvý raz. Ako informujú, cieľom je dosiahnuť zlepšenie stavu prírodného prostredia. Jarné zvýšené prietoky a záplavy v unikátnej vnútrozemskej delte Dunaja sa začínajú 8. apríla 2021 a potrvajú 34 dní. Prietok vody cez odberný objekt pri Malej vodnej elektrárni Dobrohošť bude na úrovni do 90 kubických metrov za sekundu. Po krátkej prestávke sa 21. mája 2021 začne letná simulovaná záplava, ktorá potrvá do 4. júna 2021. Prietok môže dosiahnuť až 120 kubíkov za sekundu.

Vnútrozemská delta Dunaja: Rozlieva sa do ramien a záplavových území.
Vnútrozemská delta Dunaja: Rozlieva sa do ramien a záplavových území.
Zdroj: BRAŇO MOLNÁR

„Zmena nastane v tomto roku aj v realizácii bežných prítokov do ramennej sústavy, ktoré budú čo najvernejšie kopírovať vodné stavy Dunaja. Zároveň budeme počas záplav manipulovať s prehrádzkami, aby sme vodu rozdistribuovali aj do vzdialenejších oblastí od hlavných ramien,“ uviedol Vladimír Kollár, generálny riaditeľ VV. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., v spolupráci s VV, š. p., v uplynulých týždňoch odstraňoval z ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja bariéry a naplaveniny, aby zlepšili prúdenie vody. Z okolia prehrádzok, z toku a z vnútra priepustov vyťažili vodohospodári približne 150 ton materiálu.

Ilustračné
Ilustračné
Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

Nové nastavenie simulovaných záplav si vyžiadalo aktualizáciu Manipulačného poriadku pre Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros XI, na čom sa podieľalo aj  Bratislavské regionálne ochranárske združenie, ktoré vlani spustilo petíciu za záchranu vnútrozemskej delty Dunaja. Na znení aktualizácie, ktorá umožní efektívnejšie dotovanie ramennej sústavy, spolupracoval takisto Výskumný ústav vodného hospodárstva a Slovenský vodohospodársky podnik. O zmene aktuálne rozhoduje Okresný úrad v Bratislave.

Na snímke zaplavený les počas plavby na člne k simulovaným záplavám ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja. V období pretrvávajúceho sucha zlepšujeme stav prírody v lokalitách európskeho významu - ľavostrannou ramennou sústavou Dunaja prúdi voda. V Dobrohošti 20. mája 2020.
Na snímke zaplavený les počas plavby na člne k simulovaným záplavám ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja. V období pretrvávajúceho sucha zlepšujeme stav prírody v lokalitách európskeho významu - ľavostrannou ramennou sústavou Dunaja prúdi voda. V Dobrohošti 20. mája 2020.
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Počas jarnej simulovanej záplavy bude VV, š. p., pri maximálnych prietokoch (90 m3/s) realizovať aj špecializované merania vibrácií konštrukcií Odberného objektu v Dobrohošti. Ich účelom je preveriť možnosť prepúšťania v budúcnosti aj vyšších prietokov bez ohrozenia bezpečnosti konštrukcií. Ďalšie merania vibrácií sú naplánované počas letných záplav pri prietokoch od 90 do 120 m3/s.

Zdroj: VV