Slovenský vodohospodársky podnik odstraňuje najväčšiu hať na rieke Hučava v Podpoľaní, ktorá kúsok pod obcou Očová tvorila neprekonateľnú prekážku pre ryby a iné vodné organizmy. Našli spoločnú reč s aktivistami. „A budú padať ďalšie bariéry na slovenských riekach," avizuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko. Hučava až po obec Očová slobodne meandruje, má dostatok priestoru na bezpečné vybreženie a vytvára štrkové lavice i hlbočiny, ktoré potrebujú na život rôzne druhy rýb a vodných organizmov. V obci je však už koryto vyrovnané, zahĺbené a brehy spevnené. Nachádza sa tu hať, na ktorej by mal teraz vzniknúť rybovod, ďalšia hať - pod obcou, sa práve odstraňuje. Do konca týždňa by mala byť minulosťou. "Po spriechodnení oboch bariér oslobodím 25 kilometrov rieky," vyratúva Miroslav Očadlík, expert na vodné ekosystémy z WWF Slovensko.

Ichtyologický prieskum pod búranou haťou potvrdil aj výskyt mreny škvrnitej.
Ichtyologický prieskum pod búranou haťou potvrdil aj výskyt mreny škvrnitej.
Zdroj: Jakub Krska

Rieka Hučava pramení pod vrcholom Veľkej Poľany a približne po 30 kilometroch sa vlieva do rieky Zolná. Žije v nej sedem druhov rýb, pričom dominujú pôvodné ako pstruh potočný, hlaváč pásoplutvý či slíž severný. Ichtyologický prieskum potvrdil aj výskyt mreny škvrnitej. Tento európsky významný druh sa našiel práve pod búranou haťou, ktorá mu bránila v neresovom ťahu. Slovenský vodohospodársky podnik podľa Dávida Hlubockého, jeho generálneho riaditeľa, od roku 2016 odstránil už 61 migračných prekážok a ďalšie sú v štúdiu príprav na odstránenie či spriechodnenie. Hať na Hučave vybral tím WWF Slovensko spoločne so Slovenským vodohospodárskych podnikom. WWF Slovensko získalo financie na jej odstránenie prostredníctvom zbierky na platforme Odstráňme priehrady v Európe (Remove the Dams in Europe), ktorú zriadilo WWF Holandsko.

Viac foto nájdete vo fotogalérii