Tým, že rybám  "Dáte slobodu", znamená pre väčšinu rýb, istú a krutú smrť absolútnym vyčerpaním. Kapor pred usmrtením a spracovaním často prechádza pomerne značným stresom. Mali by sme si uvedomiť, že kapor vníma, dokáže cítiť bolesť aj stres a preto by sme mali dbať, aby sa s ním zaobchádzalo šetrne a s rešpektom, ako s každým živým tvorom.

Zákazníci si ryby vyberajú priamo na mieste.
Zákazníci si ryby vyberajú priamo na mieste.
Zdroj: Marcela Fuknová

Vypustenie vianočného kapra späť do prírody by malo byť už prežitkom, nie tradíciou. Súčasný zákon na ochranu zvierat proti týraniu zakazuje vypustenie zvieraťa, zvlášť ak, to nie je vhodné z hľadiska stavu zvieraťa a podmienok prostredia, do ktorých sa má zviera vypustiť.

Z odborného hľadiska je nutné konštatovať, že vianočný kapor po absolvovaní celej vianočnej cesty, až po transport do predajných kadí, následný ďalší transport v taške spotrebiteľa, až po umiestnení do neprirodzeného prostredia vane v domácnostiach, nie je rozhodne fyzicky pripravený na vypustenie do svojho prirodzeného prostredia. Aj keď v tom ľudia môžu vidieť dobrý úmysel, takýto kapor má naozaj minimálnu šancu na prežitie a už skôr tento fakt dokázali niektoré odborné štúdie.

Pokračovanie je na druhej strane.