Rybárske doklady si deti zaslúžia po absolvovaní krúžku, ktorý trvá od októbra do júna nasledujúceho roka. V zimných mesiacoch sa mladí rybári zúčastňujú teoretickej prípravy v CVČ. Záverečná skúška je vykonaná formou testu a praktická zase v revíre, v súťaži Zlatý blyskáč, ktorá je trojkolová a pravidelne prebieha v mesiaci máj.

rybársky krúžok
rybársky krúžok
Zdroj: www.srzrada.sk

Hlavným organizátorom súťaže je pán Jozef Haláč, ktorý sa tejto činnosti venuje dlhé roky. Aj keď naši súťažiaci sú začiatočníci v rybolovnej technike, často sa umiestnia na popredných miestach súťaže.