Slovenský zväz športového rybolovu pripravuje v roku 2021 otvorenie nových súťažných disciplín pre členov svojich a Slovenského rybárskeho zväzu. Ide o disciplíny lov rýb udicou Method Feeder (LRU- MF), Trout Area (LRU-TA) a kaprov na položenú (LRU-K). V tejto súvislosti vyzval štatutárov miestnych a mestských organizácii Slovenského rybárskeho zväzu, aby oslovili záujemcov a zorganizovali svoje družstvá. Družstvá do jednotlivých súťaží totiž prihlasuje príslušná miestna či mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, ktorú družstvo reprezentuje, pričom však pretekári môžu byť z rôznych základných organizácii SRZ.

Ilustračné
Ilustračné
Zdroj: Archív Petra Hrubjaka

Slovenský zväz športového rybolovu (SZŠR) zverejnil na svojej webstránke aj súťažné pravidlá pre jednotlivé disciplíny spolu so žiadosťami o registráciu a prihláškou družstiev. V nultom ročníku 2021 method feeder liga má prebiehať súťaž družstiev v trojčlennom zložení. Počas prechodného obdobia 3 rokov sa podľa plánu vyformujú súťaže podľa platných predpisov pre súťaž družstiev podľa LRU-F a LRU-MF. Vyhlásiť a usporiadať preteky na území Slovenskej republiky v športovej disciplíne LRU–MF môže podľa pravidiel SZŠR a organizačné zložky SRZ. Domáce postupové preteky - Majstrovstvá SR, 1. ligu, 2. ligu, divíziu a kvalifikačné preteky vyhlasuje SZŠR a usporiadajú ich poverené OZ SRZ. Usporiadateľa týchto pretekov schvaľuje SZŠR. Pohárové preteky vyhlasujú a usporiadajú SZŠR alebo OZ SRZ a tieto nepodliehajú schváleniu SZŠR. Domáce postupové preteky – Majstrovstvá SR, 1.ligu, 2.ligu, divíziu a kvalifikačné preteky v športovej disciplíne LRU – K (na položenú-kaprári) vyhlasuje SZŠR a usporiadajú ich poverené OZ SRZ. Usporiadateľa týchto pretekov schvaľuje Rada SRZ. Pohárové preteky vyhlasujú a usporiadajú OZ SRZ a tieto nepodliehajú schváleniu Radou SRZ.

Prívlačiar v akcii
Prívlačiar v akcii
Zdroj: Peter Ličák

Preteky Trout Area Slovakia v roku 2021 organizuje podľa pravidiel Slovenský zväz športového rybolovu v spolupráci s výkonným výborom Trout Area Slovakia na vodách SRZ v spolupráci s Radou SRZ a na komerčných vodách v spolupráci s majiteľom vody. Preteká sa v love lososovitých rýb (pstruh dúhový, pstruh potočný, pstruh jazerný, sivoň americký) na stojatej vode metódou prívlač. Na ligových pretekoch v LRU Trout Area Slovakia (súťaž jednotlivcov) sa môžu zúčastniť iba členovia SZŠR a Trout Area Slovakia a hostia pozvaní výkonným výborom Trout Area Slovakia. Pre sezónu 2021 je stanovený počet členov - ligových pretekárov 56. Ďalší členovia, záujemcovia sa môžu zúčastniť na kvalifikácii.