Úhor síce nespôsobuje hlboké a krvácavé poranenia ako šťuka, ale treba sa mať na pozore. Najmä pred ozubenými ústami skutočne dravých úhorov širokohlavých, ktorých bežnou potravou sú rybky a obojživelníky. Úzkohlavá forma sa naproti tomu živí skôr vodnými bezstavovcami, najmä kôrovcami, larvami vodného hmyzu a mäkkýšmi. Širokohlavej forme úhora európskeho sa vyvinula oveľa silnejšia muskulatúra čeľustí. Keď jemnými zúbkami stisne prsty neopatrného rybára, zostanú po nich modriny.

úhor európsky (Anguilla anguilla)
úhor európsky (Anguilla anguilla)
Zdroj: PaR

V krvi úhora sa nachádza aj jed zo skupiny ichtyochemotoxínov. Otrava ním pripomína následky uhryznutia vretenicou. Pri kontakte so sliznicou môže vyvolať silný zápal. Toxín sa však rozkladá už pri teplote 60 stupňov Celzia, takže konzumácia riadne tepelne upraveného mäsa úhora sa pokladá za bezpečnú.

Zdroj: zah, wik