Jalec tmavý (Leuciscus idus) je troška tajomná ryba. Nestretávame sa s ním až tak často ako s jalcom hlavatým, no azda len preto, že sa vyskytuje skôr vo väčších vodách a je opatrnejší, takže hocikedy nezaberie na nástrahu. Jeho lov si vyžaduje opatrnosť a prax. V skutočnosti je dosť početný. Stretávam sa s ním hlavne na hlavnom toku Dunaja, Vážskeho Dunaja, Malého Dunaja, Hrona, Ipľa a aj v melioračných kanáloch križujúcich Žitný ostrov. Darí sa mu takisto v okrasných jazierkach, ale v nich sa chovajú hlavne zlaté a modré formy.

Ako vyzerá

Na rozdiel od jalca hlavatého má jalec tmavý pomerne vysoké telo s menšou hlavou a o dosť menší ústny otvor, posadený asi v strede hlavy. Má však dosť veľké oči. Šupiny sú stredne veľké, ale o poznanie menšie ako šupiny jalca hlavatého. Na chrbte je sivomodrý, boky menších jedincov sú striebristé a väčších až zlato-hnedasté, brucho je biele. Plutvy má červenkasto oranžové, okrem chrbtovej, ktorá je sivá. Jalce tmavé dorastajú bežne do jedného kilogramu, ale bývajú aj dvojkilové. Rekord je tri aj pol kilogramu. Pozor, jalec tmavý je podobne ako jalec hlavatý či maloústy chránený od 15. marca do 31. mája.

Pokračovanie na nasledujúcej strane