V prípade doposiaľ nebolo vznesené žiadne obvinenie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Polícia v súvislosti so znečistením Slanej vedie trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia. "Vyšetrovanie stále prebieha a sú zabezpečované dôkazy pre náležité zistenie skutkového stavu veci bez dôvodných pochybností v rozsahu potrebnom pre rozhodnutie, vrátane znaleckého dokazovania," skonštatovala Bárdyová. Ako dodala, po vyhodnotení a zabezpečení dôkazov bude v danej trestnej veci rozhodnuté v zmysle Trestného poriadku.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára 2022 v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. Vlani v júni zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Podľa Ministerstva životného prostredia SR o trvalom zastavení znečistenia banskými vodami na rieke Slaná rozhodne vláda. Možnosť dlhodobo regulovať výtok mineralizovaných banských vôd do rieky má zabezpečiť projekt betónovej injektáže bane v Nižnej Slanej, ktorý pripravil štátny podnik Rudné bane.

Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.