Oddelenie riečnej polície riešilo prípad dvoch rybárov, ktorí sa mohli pochváliť statnými úlovkami dvoch veľkých sumcov a jedného kapra. Keďže boli zistené nedostatky v ich evidencii a povoleniach, budú mať teraz problém. Upozorňujeme občanov, aby dodržiavali zákon vo vzťahu k prírode. Tento rok sme vytvorili v krajoch a okresoch útvary zamerané na riešenie environmentálne trestnej činnosti, ktoré budú intenzívne dohliadať na podobné prehrešky. Prípad sa stal v okrese Dunajská Streda.

Zdroj: Polícia SR