Menu

Kvíz Poznáte najmenšie lovné miery týchto druhov rýb?

Dúhak a potočák
Foto: Murphy

17.4. 16:03 Novela zákona o rybárstve zmenila donedávna platné najmenšie lovné miery niektorých druhov rýb. Viete, aké sú aktuálne v cm?

amur biely (Ctenopharyngodon idella)

1/10 - amur biely (Ctenopharyngodon idella)

hlavátka podunajská (Hucho hucho)

2/10 - hlavátka podunajská (Hucho hucho)

Foto: PaR, PaR
kapor rybničný (Cyprinus carpio)

3/10 - kapor rybničný (Cyprinus carpio)

mrena severná (Barbus barbus)

4/10 - mrena severná (Barbus barbus)

Foto: PaR, PaR
pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)

5/10 - pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)

pstruh potočný (Salmo truttam.fario)

6/10 - pstruh potočný (Salmo truttam.fario)

Foto: PaR, PaR
sumec veľký (Silurus glanis)

7/10 - sumec veľký (Silurus glanis)

šťuka severná (Esox lucius)

8/10 - šťuka severná (Esox lucius)

Foto: PaR, PaR
úhor európsky (Anguilla anguilla)

9/10 - úhor európsky (Anguilla anguilla)

zubáč veľkoústy (Sander lucioperca)

10/10 - zubáč veľkoústy (Sander lucioperca)

Foto: PaR, PaR
Hrať znova Ďalšie kvízy

Video

Medveď hnedý (Ursus arctos).
Medveď hnedý (Ursus arctos).

fotopríbeh

Prinášame Vám niekoľko zaujímavostí z medvedieho života

Naša najväčšia šelma Medveď hnedý (Ursus arctos) vzbudzuje rešpekt, poďte si s nami ozrejmiť zaujímavosti z jeho života.