Rieka tvorí hranicu medzi Poľskom a Nemeckom a vzorky z monitorovacej stanice vo Frankfurte nad Odrou preukázali vysokú koncentráciu pesticídov na ničenie buriny, uviedlo ministerstvo. Nateraz sa však nedá určiť, či práve táto látka priamo spôsobila hromadný úhyn rýb.

Environmentálna katastrofa na Odre má pravdepodobe viacero príčin, ktorých účinok sa vzájomne zosilnil. Nadmerné množstvo pesticídov vo vode však malo s určitosťou vplyv na živočíchy, rastliny a mikroorganizmy.

V sobotu hasiči vylovili z Odry a ďalšej menšej rieky Ner 158 ton uhynutých rýb. Rieka Ner pramení pri meste Lodž a na Odru nie je nijako napojená, píše DPA.

Poľský premiér Mateusz Morawiecki minulý týždeň uviedol, že masový úhyn rýb v Odre bol pravdepodobne spôsobený vypustením chemického odpadu. V rieke sa našli aj toxické riasy zlativky. Morawiecki zároveň odvolal z funkcie šéfa vodohospodárskeho úradu a vedúceho úradu životného prostredia.

Nemecké aj poľské úrady vyzvali obyvateľov, aby sa v rieke nekúpali ani nekonzumovali úlovky z nej.