"Posádky vozidiel môžu byť najmä s nadchádzajúcimi mrazmi v tejto súvislosti ohrozené a dopravná situácia znamená nebezpečenstvo i pre samotné bobry," uvádza Správa Tatranského národného parku (TANAP) na svojej webovej stránke s tým, že Slovenský vodohospodársky podnik ako správca vodného toku v týchto dňoch začal s búraním piatich hrádzí.

Situácia začala byť podľa ochranárov problematická na jar tohto roku. Odvtedy voda z dvojhektárovej zatopenej lokality čiastočne zalieva vozovku a ohrozuje dopravu. Problém je vypuklejší v čase výdatnejších zrážok. Správa TANAP-u rešpektujúc najmä životy a zdravie človeka, ale i ohrozené jedince bobra, odporučila výnimku na odstránenie piatich hrádzí a prečistenie koryta Hučavy. Ochranári tak chcú docieliť zníženie vodnej hladiny pri štátnej ceste.

Dva bobrie hrady a niekoľko ďalších hrádzí a hatí, ktoré v tomto rozsiahlom zatopenom území existujú, ostanú neporušené. Ochranári tiež ubezpečujú, že odstraňovanie hrádzí je naplánované mimo obdobia rozmnožovania a výchovy mláďat bobra. "Tie sú začiatkom jesene už odrastené a zásah do vodného režimu by ich nemať ohroziť," skonštatovala Správa TANAP-u.

Ochranári tiež dodávajú, že bobor vodný do Tatier a podhoria patrí, v tomto špecifickom prípade však musí ustúpiť, keďže to je aj v jeho záujme. "Ak vo svojom novom domove urobí problémy vlastníkom lesa, pre poškodzovanie drevín môžu požiadať o náhradu škody. V prípade, že svojou činnosťou chránený živočích opäť spôsobí zalievanie štátnej cesty, situácia s odstránením problematických hrádzí sa bude opakovať," uzatvára Správa TANAP-u.