Ministerstvo pre výživu a poľnohospodárstvo sa na tomto kroku dohodlo s pobrežnými spolkovými krajinami, aby chránilo tieto ohrozené ryby.

"Bez lepšej ochrany hrozí úhorom vyhynutie," uviedla v pondelok parlamentná štátna tajomníčka spolkového ministerstva pre výživu a poľnohospodárstvo Claudia Müllerová.

Podľa právnych predpisov Európskej únie musí každý zákaz platiť minimálne šesť mesiacov. Tento krok Nemecka sa časovo zhoduje s podobnými krokmi Dánska a Švédska.

Zákaz sa vzťahuje aj na úhory náhodne chytené do rybárskych sietí a bude platiť, kým sa stav úhorov opäť nezvýši.

"Lov úhora zabezpečuje príjem na mnohých miestach Nemecka a je motorom cestovného ruchu," dodala Müllerová. Rekreačný lov úhora už EÚ zakázala do marca.