Stanovisko pre TASR poskytla Michaela Pešková z komunikačného oddelenia SIŽP.

Pre nedostatok kyslíka uhynuli ryby v Jurskom potoku vo Svätom Jure a na vodnom toku Myjava v meste Šaštín-Stráže. Ryby, ktorých smrť bola zapríčinená deficitom rozpusteného kyslíka vo vodnom toku so zvírením dnových sedimentov po búrke, zaznamenali inšpektori na rieke Laborec v Medzilaborciach a Humennom, na Hornáde v Spišskej Novej Vsi. Taktiež aj na mŕtvom ramene Laborca v obci Oborín, vodnom toku Poprad v Starej Ľubovni a na Hornáde v obci Ždaňa.

"Obhliadkou nebol zistený zdroj nedovoleného zaobchádzania so znečisťujúcou látkou ani vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia potrebného podľa vodného zákona," uviedla Pešková. Dodala, že aj v Haniske pri Prešove na rieke Torysa uhynulo asi 30 rýb pre nedostatok kyslíka.

V obci Vrbová nad Váhom v Listovom jazere riešili inšpektori úhyn rýb v dôsledku zvýšenia pH spôsobeného intenzívnou fotosyntézou vodných rastlín, siníc a rias. Jazero tiež podľa SIŽP malo zvýšenú teplotu vody a značne tam poklesla hladina.

Okrem toho vyšetruje inšpekcia aj niekoľko prípadov úhynov rýb v dôsledku mimoriadneho zhoršenia vôd.