Pri vypúšťaní nádrží ryby unikajú zväčša po prúde. Tieto situácie často pozoruje Richard Štencl, ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu pri výlovoch vodných nádrží, ktoré slúžia na  chov rýb a ryby sa spravidla zlovujú pod telesom hrádze. Ak sa hladina spúšťa podľa manipulačného poriadku a nie nárazovo, podľa neho sa v lovisku pod hrádzou ako prvé nachádzajú zubáče spoločne s menšími druhmi rýb, ktoré, ak sa dostanú do  odtoku, nedokážu prekonať silu prúdu a udržať sa v nádrži.

Výlov vypúšťanej nádrže
Výlov vypúšťanej nádrže
Zdroj: archív

Ak je však do nádrže výdatný prítok (napríklad VN Kráľová), väčšina rybej obsádky reaguje na zníženie vodnej hladiny protiprúdovou migráciou. To sa podľa R. Štencla týka aj nížinných druhov. Pri výlovoch potom treba často prehradiť stoku prehradzovacím plotom a zabrániť rybám v úniku do prítoku.

Idylický pohľad na Popradské pleso.
Idylický pohľad na Popradské pleso.
Zdroj: Martin Moravek

„Hoci sa to nezdá, všetky naše druhy rýb sú adaptované na prúdivé prostredie. Niektoré však len na  mierne a niektoré na silnejšie prúdenie,“ konštatuje ichtyológ. Ešte do 50. rokov minulého storočia bolo totiž na Slovensku minimum vodných nádrží a rybníkov. Jedinými „jazerami“ boli tatranské plesá.