Najvyšší súd SR dal stopku Malej vodnej elektrárni (MVE) v Hronskom Beňadiku, keď rozhodol, že neprešla riadnym posúdením vplyvov na životné prostredie. Nevyhovel tak sťažnosti investora Hydro Development s.r.o. a potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici. Rozhodnutie sa týka jedného z viacerých sporov ohľadom povolení na výstavbu malých vodných elektrárni na Hrone. „Dlhé roky chránili rieku Hron najmä miestni ľudia a ekológovia, ktorí spolu s rybármi či vodákmi nezriedka ťahali za kratší koniec. Postupne sa pridali aj samosprávy, a zdá sa, že nastal čas, keď sa k ochrancom Hrona pridal aj štát. Verím, že ďalšie plné prehradenia Hrona kvôli výrobe elektriny nepribudnú, a že štátni úradníci sa budú všade na Slovensku poctivo zaoberať posúdením vplyvov podobných stavieb na životné prostredie a osobitne stav vodných útvarov," uviedla na margo rozhodnutia najvyššieho súdu Martina Paulíková zo Združenia Slatinka. Tesne nad profilom, kde mala stáť MVE v Hronskom Beňadiku, končí chránené územie európskeho významu Stredný tok Hrona. Spolu s približne 80 kilometrovým chráneným úsekom na hornom toku a 25 kilometrovým na dolnom toku je dnes tretina rieky zaradená do sústavy európsky významných prírodných lokalít.

Stredný Hron
Stredný Hron
Zdroj: Združenie Slatinka

Žalobcami v spore boli miestni obyvatelia, ktorí spolu s ochranárskymi organizáciami Rieka – združenie na ochranu vodných tokov a Združením Slatinka napadli proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Podporilo ich WWF Slovensko a právne zastúpenie zabezpečila organizácia VIA IURIS. „Najvyšší súd jasne potvrdil, že posudzovanie vplyvov MVE Hronský Beňadik na životné prostredie bolo nedostatočné a že správne orgány sa vôbec nevysporiadali s námietkami účastníkov konania. Rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR, nielen v tejto kauze, tak výrazným spôsobom formuje procesy povoľovania malých vodných elektrární,“ hovorí Katarína Batková, riaditeľka VIA IURIS.

Rieka Hron pri Hronskom Beňadiku
Rieka Hron pri Hronskom Beňadiku
Zdroj: WWF Slovakia


Na Hrone malo byť podľa pôvodných plánov vyše 40 MVE. Podľa aktivistov niektoré z existujúcich 19 stavieb nie sú problematické, ale výrazné negatívne vplyvy sa objavili najmä po postavení ďalších prehradení na strednom a dolnom úseku Hrona. "Úrady dostatočné neposúdili vplyvov jednotlivých stavieb na životné prostredie a nezohľadnili kumulatívny dopad toľkých stavieb na rieku a na migrujúce druhy rýb a ďalšie spoločenstvá v okolí rieky."

Rieka Hron pri Hronskom Beňadiku
Rieka Hron pri Hronskom Beňadiku
Zdroj: WWF Slovakia

V súvislosti s nedostatočným posúdením dopadov viacerých projektov malých vodných elektrárni na Hrone na životné prostredie beží aj infringement Európskej komisie. "Veríme, že časom uvidíme aj na našich riekach projekty odstraňovania tých malých vodných elektrárni, ktorých negatívne dopady na životné prostredie vysoko presahujú prínos z výroby energie,“ vyjadrila sa Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.