VIDEO (BROZ): Význam mokradí

Zvýši sa aj povedomie o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy. Informovalo o tom tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Rezort ako správca programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma) schválilo v rámci výzvy „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) šesť projektov vo výške 4,8 milióna eur z nórskych fondov a štátneho rozpočtu.


Peniaze poputujú do Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. „Zo šiestich úspešných projektov majú tri projekty aktívne zapojených významných nórskych partnerov, čo je nepochybne veľkým prínosom pre podporu bilaterálnej spolupráce, vzájomného zdieľania skúseností a know-how,“ uviedlo MŽP.

(Pokračovanie na 2. strane)