Rezort neudelil výnimku na všetky slovenské rybárske revíry, výnimku povolil na obdobie o 45 dní kratšie ako v minulosti. SRZ s niektorými časťami rozhodnutia nesúhlasí, proti jeho zneniu podá rozklad.

Kormorány zatlačia ryby na plytčinu, kde sú ľahkou korisťou pre ďalších predátorov, napríklad pre čajky.
Kormorány zatlačia ryby na plytčinu, kde sú ľahkou korisťou pre ďalších predátorov, napríklad pre čajky.
Zdroj: Jaroslav Šubjak

Ako vyplýva z rozhodnutia odboru štátnej správy ochrany prírody a krajiny MŽP, rezort vyhovel námietke Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a výnimku udelil len na obdobie od 1. októbra do 15. februára nasledujúceho roka. Dôvodom má byť jarné hniezdenie niektorých druhov vtákov. V minulom roku rezort rybárom výnimku nepovolil, v predchádzajúcich rokoch platila do konca marca.

Ryby zranené ostrými vtáčími zobákmi
Ryby zranené ostrými vtáčími zobákmi
Zdroj: Jana Pustayová

Podľa tajomníka SRZ – Rady Žilina Jána Kohúta je skrátenie obdobia výnimky len jedným zo zlých rozhodnutí rezortu. „Úplná hlúposť je to, že sedem dní vopred musíme hlásiť, že pripravujeme lov kormorána. Ak si kŕdeľ napríklad 300 kormoránov sadne na nejaký revír, vyplieni ho za dve hodiny. Za sedem dní už bude kdesi v severnom Poľsku alebo v južnom Maďarsku. Svedčí to o nekvalifikovanosti a odbornej neznalosti toho, kto rozhodnutie pripravoval,“ zdôraznil J. Kohút.

VIDEO (Trenčiansky terajšok, 2019): Kormorány pri Váhu hnevajú rybárov

Ako dodal tajomník, rybársky zväz má výhrady aj proti počtu ulovených kormoránov, rezort ich povolil odstreliť iba 575 za celé zimné obdobie. Rozhodnutie o udelení výnimky doručili SRZ v pondelok (17. 5.), podľa J. Kohúta v stanovenej lehote podajú do 15 dní rozklad.