Medzi lososovité druhy patrí napríklad lipeň, hlavátka, pstruh alebo sivoň. Suché a teplé počasie situáciu ešte zhoršuje, píše ČTK. Prehriate toky sú menej okysličené a oslabené ryby sa tak stávajú ľahšou korisťou vydier, volaviek či ďalších predátorov. Uviedol to Přemysl Jaroň, jednateľ územného zväzu Českého rybárskeho zväzu pre severnú Moravu a Sliezsko. Kraj preto rybárom schválil dotáciu viac než 150 000 českých korún, ktorá im má pomôcť pri zarybňovaní revírov.