V pondelok 27. septembra začne Slovenský vodohospodársky podnik znižovať hladinu vody v prívodnom kanáli Vodného diela Gabčíkovo zvýšením prietoku cez vodnú elektráreň Gabčíkovo. Túto mimoriadnu manipuláciu s hladinou naplánovali, aby opravili zistné poškodené asfaltobetónové tesnenie návodného svahu ľavostrannej ochrannej hrádze prívodného kanála na dvoch lokalitách (12,84 a 22,1 plkm). Práce výrazne dotknú aj rybárov. Hladina by mala na stupni Gabčíkovo do 30. septembra klesnúť až na 128,20 metra nad morom. Potom by do 1. októbra mali prebehnúť zamýšľané práce a náslene má hladina opäť začať stúpať, pričom bežnú prevádzkovú úroveň by mohla podľa vodohospodárov dosiahnuť za 3 až 7 dní, v závislosti o hydrologickej situácie na Dunaji.

V tejto súvislosti bude na časti Dunaja platiť zákaz lovu rýb. Slovenský rybársky zväz ako užívateľ rybárskych revírov dotknutých plánovanou mimoriadnou manipuláciou na sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros informuje o zákaze loviť a privlastňovať si ryby počas mimoriadnej udalosti od 28. septembra (0.00 hod.) do 3. októbra 2021 (24.00 hod.)

Ktorých rybárskych revírov na Dunaji sa zákaz lovu rýb dotkne? To sa dočítate na ďalšej strane.