Znížiť množstvo pohodeného odpadu môžu aj takzvané behaviorálne techniky. Potvrdil to projekt Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak a Univerzity Komenského v Bratislave. Projekt spustili pri ružinovskom jazere Štrkovec. Zamerali sa v dvoch zónach na zníženie množstva pohodených cigaretových ohorkov. "Chceli sme to docieliť prostredníctvom nálepiek so šípkami a počtom krokov k najbližšiemu košu či nainštalovaním takzvaného hlasovacieho koša na ohorky," priblížila riaditeľka Ústavu verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK Emília Sičáková-Beblavá. Na chodníku pri jazere sa zamerali výskumníci aj na "miesto činu". Pozornosť fajčiarov chceli upútať na počet pohodených ohorkov a na ich na toxicitu pre okolie. Všetky intervencie boli úspešné a počet pohodených ohorkov klesol. V jednej lokalite Štrkovca o 74, v druhej o 61 percent.

Pekne po lopate
Pekne po lopate
Zdroj: envi-pak

Experiment pokračoval aj na Námestí Sv. Rozálie v Ivanke pri Dunaji. Tu sa zamerali na odpadky z potravín. Prostredníctvom šípok a nálepiek takisto upozornili okoloidúcich, že v ich blízkosti sa nachádzajú odpadové koše. Aj tu sa podarilo znížiť počet pohodených odpadkov, a to o zhruba 28 percent. "Tento výsledok si vysvetľujeme tým, že v porovnaní so Štrkovcom už pred projektom bola táto lokalita výraznejšie čistejšia a bol tu iný typ znečistenia. Intervencia bola cielená na zníženie miery znečistenia vo všeobecnosti," vysvetlila E. Sičáková-Beblavá. Použité behaviorálne techniky podľa nej fungujú, odporúča ich, aktivita s podobnými či inými typmi intervenciami však musí byť pravidelná. Zástupcovia projektu avizujú, že by mohli pre mestá a obce spísať jednoduchý návod s postupom jednotlivých krokov.

Nazrite aj do fotogalérie