Masový úhyn rýb na rieke Hron spôsobil v pondelok na strednom Pohroní únik digestátu (vyhnitého biokalu po výrobe bioplynu) z bioplynovej stanice v obci Budča v okrese Zvolen. Pre TASR to uviedol hlavný hospodár Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Žiari nad Hronom Richard Štencl a potvrdil Vasilii Repela, konateľ spoločnosti Bioplyn Budča. Môže za to pád stromu počas búrky, ktorý poškodil zariadenie bioplynovej stanice. „V pondelok ráno nám loviaci rybári nahlásili výskyt uhynutých rýb na rieke Hron pri obci Trnavá Hora. Zistili sme, že voda v Hrone je silne zakalená, zapáchajúca a nepriehľadná,“ povedal R. Štencl s tým, že okamžite kontaktovali Slovenskú inšpekciu životného prostredia i políciu.
„V dôsledku silnej búrky v okolí Budče došlo k padnutiu stromu, čo spôsobilo poškodenie vaku, ktorý spoločnosť Bioplyn Budča používa na uskladnenie digestátu. Roztrhnutie vaku spôsobilo únik digestátu v objeme približne 400 kubických metrov do Bienskeho potoka a následne do vodného toku Hron,“ vysvetľuje V. Repela. Ako dodal, spoločnosť okamžite podnikla kroky na zamedzenie úniku organického hnojiva a odstraňuje škody, ktoré búrka spôsobila.
Rybári začali uhynuté ryby zbierať v obci Trnavá Hora v časti Jalná, na úseku dlhom jeden kilometer vyzbierali asi 600 kilogramov mŕtvych rýb. „Došlo k zníženiu množstva kyslíka a ryby sa začali dusiť,“ konštatuje R. Štencl. Uhynuté ryby sa na hladine rieky objavili už aj pri Žiari nad Hronom, situáciu budú rybári monitorovať aj na ďalších úsekoch toku smerom k Žarnovici.
„Uhynuli všetky druhy tu vyskytujúcich sa rýb. Je to ekologická katastrofa,“ poznamenal R. Štencl s tým, že obnoviť generačné stáda niektorých druhov si bude vyžadovať roky hospodárenia. Ako dodal, na strednom Pohroní si podobnú udalosť za posledné roky nepamätá, naposledy tu masový úhyn rýb evidovali ešte koncom 90. rokov minulého storočia.

Uhynuli všetky druhy tu vyskytujúcich sa rýb. Je to ekologická katastrofa.
Uhynuli všetky druhy tu vyskytujúcich sa rýb. Je to ekologická katastrofa.
Zdroj: SRZ
Autentické fotky z miesta katastrofy nájdete v galérii

„Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala odber vzoriek z odvodňovacieho kanála, Bienskeho potoka a rieky Hron. Vzorky budú analyzované v akreditovanom laboratóriu SVP. Vodohospodári súčasne vykonávajú obhliadku vodného toku až po Žiar nad Hronom,“ uviedlo ministerstvo životného prostredia. Okrem toho do Hrona z vodnej nádrže Môťová vypustili nárazovo väčšie množstvo vody. Podľa envirorezortu predstavitelia inšpekcie tiež vyzvali spoločnosť, ktorá bioplynovú stanicu prevádzkuje, aby okamžite vykonala nápravné opatrenia - prehradenie odvodňovacieho kanála, odčerpanie kalu, vykonanie tesnosti poškodenej nádrže a odstránenie spadnutého stromu.