V júni je rybárska sezóna v plnom prúde, sprístupnené sú všetky typy vôd. Prvým júnom sa otvárajú pre muškárov lipňové vody a pre kaprárov už aj vodné nádrže, ktoré nespadali pod režim ostatné vodné plochy. Na svoje si prídu takisto prívlačiari a dravčiari na kaprových vodách.

PSTRUHOVÉ VODY Pstruhové vody majú za sebou najväčší rybársky tlak. Loví sa síce od 4. do 22. hodiny, ale pozornosť muškárov sa zo pstruhových revírov preniesla na lipňové vody. Suchá jar sa podpísala aj tento rok pod nízky stav hladín, najmä menších pstruhových revírov. Preto by si rybári mali vopred zistiť, či pre revír, ktorý plánujú navštíviť, nie je vyhlásená mimoriadna udalosť – extrémne sucho alebo mimoriadne zníženie hladiny vody a mimoriadne zhoršenie kvality vody.

Mrena severná
Mrena severná
Zdroj: Lukáš Svetlík

LIPŇOVÉ VODY Lipňové vody zažívajú v júni nápor. Od 1. dňa mesiaca je na lipňových vodách lov povolený, a to muškárením alebo na plávanú s použitím nástrahy rastlinného pôvodu. Loviť sa tu smie päť dní v týždni, pričom v júni je denný čas lovu stanovený od 4. do 22. hodiny, rovnako ako na pstruhových vodách. Najdôležitejšou zmenou v zákone a vyhláške oproti predchádzajúcemu právnemu stavu je zákaz používať pri muškárení na lipňových vodách muškárske nástrahy väčšie ako 10 centimetrov. Na lov hlavátky sa však od novembra do decembra môžu používať pri love muškárením nástrahy dlhé 15 centimetrov a viac.Keďže sa práve skončil individuálny čas ochrany lipňa tymianového a mnohí rybári sa zrejme rozhodnú privlastniť si jeho úlovok, upozorňujeme na zvýšenú najmenšiu lovnú mieru lipňa tymianového na 33 centimetrov. Takisto denné množstvo úlovku lipňa tymianového je obmedzené už iba na dva kusy, prípadne kombináciu dvoch kusov napríklad so pstruhom potočným. O kombináciách privlastňovaných druhov rýb povolených vyhláškou sme písali v predchádzajúcich číslach.

Najlepšie chutia dvojkilové kapry.
Najlepšie chutia dvojkilové kapry.
Zdroj: anc

KAPROVÉ VODY Sezónu v plnom prúde vidieť aj na kaprových vodách. Okrem ostatných vodných plôch, kde je lov a privlastnenie si kapra rybničného povolené celoročne, je od 1. júna možné privlastniť si úlovok kapra rybničného aj na tečúcich vodách či na znovuotvorených vodných nádržiach, kde bol od 15. marca lov zakázaný. Teraz sa tu smie loviť nonstop 24 hodín denne. V noci zákon prikazuje riadne osvetliť miesto lovu, a to od uplynutia jednej hodiny od západu slnka do osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom. Pri nočnom love nezabudnite na polnočný zápis skončenia denného lovu za uplynulý deň do povolenky, spolu s uvedením počtu a hmotnosti privlastnených rýb. Takisto treba zapísať do povolenky – záznamu o dochádzke k vode začiatok lovu za deň nasledujú ci po polnoci, teda dátum a číslo revíru. Zanedbanie zápisu býva častým priestupkom rybárov. Podľa zákona o rybárstve, ktorý je účinný od 1. januára 2019, neprerokúva tento priestupok už disciplinárna komisia pri organizačnej zložke SRZ, ale okresný úrad, ktorý zaň môže uložiť pokutu od 100 do 1 000 eur.

Pozor, vyhláška ešte do 15. júna chráni sumca veľkého, zubáča veľkoústeho a zubáča volžského.
.

DRAVČIARI Na kaprových vodách sa dočkali začiatku sezóny aj priaznivci lovu dravcov. Od 1. júna je povolené loviť dravce spôsobom na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti, pričom celková dĺžka musí byť väčšia, najmenej rovná 10 centimetrov. Takisto treba dodržať minimálnu lovnú mieru, ak ju má predmetná nástrahová rybka ustanovenú. Napríklad pleskáč zelenkavý, častá nástrahová rybka, ktorá do 31. decembra 2018 nemala lovnú mieru, má od 1. januára najmenšiu lovnú mieru 15 centimetrov.

Foto
Foto
Zdroj: Archív PaR

Preto nemožno použiť ako nástrahovú rybku trebárs 12-centimetrového pleskáča zelenkavého, ktorý síce presahuje povinných 10 centimetrov pre nástrahové rybky, ale nedosahuje najmenšiu lovnú mieru pre daný druh. Nesmie sa loviť na invázne nepôvodné druhy rýb, akými sú rôzne druhy býčkov, býčkovec amurský, hrúzovec sieťovaný, pichľavka siná, slnečnica pestrá či sumček čierny a hnedý. Ak dosiahla nástrahová rybka lovnú mieru, pri prerušení či po skončení lovu je loviaci povinný zapísať ju osobitne do samostatného riadka záznamu. Ak však ide o druh ryby uvedený v paragrafe 14 ods. 2 vyhlášky, zapisuje ju loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Z pohľadu sumčiarov a nimi používaných nástrahových rybiek preto treba okamžite po ulovení zapísať nástrahové rybky ako napríklad úhora európskeho, podustvu severnú, nosáľa sťahovavého a iné uvedené v danom paragrafe. Na kaprových vodách je taktiež od 1. júna povolený lov prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky. Takýto lov si môže rybár vychutnať aj z rybárskeho člna na vodných nádržiach, kde bolo jeho použitie do 1. júna zakázané.

Boleň dravý
Boleň dravý
Zdroj: Lukáš Svetlík

S ODKLADOM Čas individuálnej ochrany sa skončil 31. mája pre šťuku severnú, spomenutého lipňa, plosku pásavú, kapra obyčajného, boleňa dravého, všetky druhy jalcov, jeseterov, lieňa, mrenu severnú, podustvu či pleskáče. No pozor, vyhláška ešte do 15. júna chráni sumca veľkého, zubáča veľkoústeho a zubáča volžského. V prípade ich ulovenia je rybár povinný darovať im slobodu. Privlastniť si tieto ryby možno až od 16. júna. 

Zdroj: archív PaR