Zmätočne na rybára môže pôsobiť § 19 zákona o rybárstve, ktorý hovorí o love hlavátky na pstruhových vodách v mesiacoch november až december v priamej nadväznosti na denný čas lovu rýb podľa § 11 ods. 1, písm. a) vyhlášky, ktorá ustanovuje v pstruhových vodách denný čas lovu rýb v mesiacoch november a december od 7. do 19 hodiny. V novembri a decembri totiž na pstruhovej vode môže chytať iba rybár loviaci hlavátku s hlavátkovým povolením, vydaným na pstruhový revír, a dodržiavajúc § 19 zákona, nie pstruhár so pstruhovým povolením.

(Pokračovanie na 2. strane)