Tam, kde sa hlavátka podunajská (Hucho hucho) vyskytuje, stojí na samom vrchole rybej potravovej pyramídy. Spolu s lipňom tymianovým a so pstruhom potočným predstavuje klenot našich vôd. Pre podmienky, ktoré potrebujú tieto tri druhy na úspešné prežitie v prírode, považujem ich ulovenie za vrcholný rybársky zážitok v podmienkach Slovenska. A zvlášť ulovenie hlavátky, ktorú rybári s úctou titulujú kráľovná.

Ak je príliš pekné počasie a hlavátky neberú, vyťahujeme z auta muškárky a bavíme sa s lipňami a pstruhmi.
Ak je príliš pekné počasie a hlavátky neberú, vyťahujeme z auta muškárky a bavíme sa s lipňami a pstruhmi.
Zdroj: Archív autora

S hlavátkou sa môžeme stretnúť iba v krajinách povodia Dunaja, teda v Rakúsku, Nemecku, na Balkáne, ale najmä na Slovensku a v Poľsku. U nás sa vyskytuje predovšetkým vo Váhu na úseku od Žiliny vyššie, v Orave, Hrone od Žiaru nad Hronom, Turci, Dunajci, Poprade a v ich väčších prítokoch. Vďaka umelému vysadzovaniu sa jej určitý čas darilo aj vo Váhu pri Trenčíne alebo na rieke Ondave. Tlak na ňu zo strany predátorov ako kormorán a vydra, pytliakov, ale aj rybárov je však enormný. Nebyť umelého vysádzania, ako druh by u nás zrejme neprežila.

(Pokračovanie na 2. strane)