Vodohospodári vypúšťajú a čistia viacero vodných diel na Slovensku. Oravskú priehradu úplne vypúšťali v roku 1990, treba ju čistiť každých 50 rokov. Na Liptovskej Mare sa to ešte nestalo a tak skoro zrejme ani nestane. Po problémoch s obsahom ťažkých kovov v rybách odchytených v Liptovskej Mare sa začali objavovať hlasy, že dôvodom môže byť staré znečistenie, ktoré sa drží na dne priehrady. V Liptovskom Mikuláši fungovali viaceré priemyselné prevádzky, ktoré používali nebezpečné látky.

Turistická premávka v najplnšej slovenskej vani.
Turistická premávka v najplnšej slovenskej vani.
Zdroj: Vladimír Kampf

„Zatiaľ zdroj nadmerného zvýšenia limitu u rýb nie je známy, ale predpokladáme možnú environmentálnu záťaž,“ povedal Ján Stupka, riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Liptovskom Mikuláši v reakcii na zistenie prítomnosti ortuti vo svalovine boleňa v Liptovskej Mare. Ortuť sa dostala do rýb pravdepodobne zo sedimentov a bahna na dne priehrady. Ten sa ukladal dlhé roky a ovplyvnil ho liptovskomikulášsky priemysel, prevádzky používajúce vo výrobe ortuť. Vypátrať a dokázať pôvodcu je náročné. Liptovskú Maru poškodila aj novembrová havária na odkalisku v Dúbrave. Tony flotačného piesku, ktoré zostali po ťažbe antimónu, sa valili riečkou Paludžanka až do priehrady. Vodné dielo vybudovala spoločnosť Váhostav v rokoch 1965 až 1975 a náklady naň predstavovali 1 miliardu 8 miliónov Kčs.

Archív
Archív
Zdroj: Archív

Vodná stavba Liptovská Mara je vrcholovou nádržou vážskej kaskády. „Geologickú skladbu prevažnej časti povodia priehrady, teda Vysoké a Nízke Tatry,tvoria vyvreté horniny granitoidného charakteru, preto usadzovanie sedimentov je v nej minimalizované,“ vysvetlil Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku. „Napriek tomu už počas výstavby boli na vzdutí Liptovskej Mary v katastrálnom území Liptovského Mikuláša vybudované usadzovacie kazety pre sedimentáciu prípadných splavenín. Zatiaľ nebolo potrebné čistiť ani tieto kazety a ani samotné čistenie vodnej stavby nie je v pláne,“ uzavrel Bocák.

Najvýraznejšia pamiatka na zaplavené obce je veža kostola Panny Márie.
Najvýraznejšia pamiatka na zaplavené obce je veža kostola Panny Márie.
Zdroj: Vladimír Kampf

Odlov rýb, aký Slovensko nezažilo Vodná nádrž Liptovská Mara funguje od roku 1975 a rozlohou je najväčšia na Slovensku. Vypúšťanie vodnej nádrže je mimoriadne náročný a zdĺhavý proces.

Zdroj: myliptov.sme