Orliak morský (Haliaeetus albicilla) je najväčším hniezdiacim dravcom na Slovensku. Rozpätie krídel má aj 2,4 metra a hmotnosť osem kilogramov. Obýva predovšetkým morské pobrežia. U nás žije v blízkosti veľkých riek a vodných nádrží, no v blízkosti musia byť staré lesy s veľkými stromami alebo na morskom pobreží skalné bralá. Z oblasti Liptova historicky nebolo dosiaľ jeho hniezdenie známe, až tento rok. V marci sa podarilo pri Liptovskej Mare zamerať dva dospelé orliaky zalietajúce do porastu aj s materiálom na hniezdo.

Pár orliakov
Pár orliakov
Zdroj: Správa TANAP-u

Samotné hniezdo na mohutnom ihličnane dohľadali a odvtedy strážili pracovníci Správy TANAP-u. Orliaky morské majú najčastejšie dve mláďatá, avšak v tomto hniezde počas krúžkovania našli len jedno, ktoré sa vyliahlo koncom apríla. "To, že tento pár má len jedného potomka pripisujeme pomerne mladému veku samice, ktorý sa dá rozpoznať podľa sfarbenia chvostových pier a tiež tomu, že ide o prvé hniezdenie tohto páru," uviedli pracovníci Správy TANAP-u.

Krúžkovanie
Krúžkovanie
Zdroj: Správa TANAP-u

Orliaky sa živia v letnom období hlavne rybami, občas menšími cicavcami. V zime nepohrdnú ani uhynutými živočíchmi či poranenými rybami z hladiny vodných nádrží, čím plnia sanitárnu úlohu. Pomerne často odoberajú ryby veľkým čajkám aj iným vodným vtákom, ide o takzvaný kleptoparazitizmus.

Hniezdiská tohto druhu boli na Slovensku známe v povodí Dunaja už v minulom storočí, kde pravidelne hniezdil do roku 1964. V rokoch 1960 a 1961 bolo zaznamenané neúspešné hniezdenie páru aj na brehu Oravskej priehrady. Neskôr orliak morský podľa ochranárov z nášho územia na dlhé obdobie ako hniezdič vymizol. Opätovné hniezdenie dvoch párov zaznamenali až v roku 1997 pri Dunaji. Odvtedy vraj počet hniezdnych párov pomaly narastá, najmä na juhozápadnom a východnom Slovensku. Na severe krajiny zaevidovali jeden hniezdiaci pár pri Oravskej priehrade v roku 2010 a jeden vlani pri v Turčianskej kotline.