KORMORÁN je stále problém!
Zdroj: PaR

VIAC SI PREČÍTAJTE V POĽOVNÍCTVE A RYBÁRSTVE 12/2018