Presnejšie, mimo letnej sezóny na celej a v lete na polovičke. Vyplynulo to z rokovaní zástupcov Slovenského rybárskeho zväzu a developera - spoločnosti Šírava Park, ktoré sprostredkoval Slovenský vododohospodársky podnik. Práve ten v auguste 2019 podpísal so spoločnosťou Šírava Park zmluvu o dlhodobom prenájme 600 metrov pobrežného pásma, pláže s priľahlými plochami v časti Paľkov. Tento počin sa nestretol s veľkým porozumením miestnych rybárov. Po neúspešnom rokovaní v júni 2020 na Odštepnom závode SVP, š.p., v Košiciach, sa však ľady pohli v Michalovciach, na Správe povodia Laborca, kde sa 24. februára stretli zástupcovia SRZ a spoločnosti Šírava Park.

Modrá oblasť je určená na celoročný rybolov, žltá ako pláž, červená ako prístav, čierna na parkovanie a zelené šípky ukazujú možný príjazd k vode s autom (neplatí v lete pri pláži, tak ako ani rybolov).
Modrá oblasť je určená na celoročný rybolov, žltá ako pláž, červená ako prístav, čierna na parkovanie a zelené šípky ukazujú možný príjazd k vode s autom (neplatí v lete pri pláži, tak ako ani rybolov).
Zdroj: Šírava Park

Na stretnutí sa dohodli, že pláž v celkovej dĺžke 600 metrov sa rozdelí na dve časti. Vzdialenejší úsek smerom na Kusín v dĺžke 300 metrov spoločnosť Šírava Park ústretovo poskytla rybárom. Bližší úsek (Paľkov pláž), takisto v dĺžke 300 metrov, bude slúžiť na rekreačné účely. Od 1. júna do 15. septembra tu bude síce lov rýb zakázaný, ale od 16. septembra do 31. decembra, respektíve podľa klimatických podmienok a v zmysle rybárskej legislatívy až do 15. marca nasledujúceho roku, bude lov rýb povolený na celej pláži v dĺžke 600 metrov. Rybári však budú musieť akteptovať zákaz vjazdu motorových vozidiel na pláž a zákaz zakladania ohňa na pláži! PaR o tom informoval Stanislav géci, ichtyológ SRZ pre východoslovenskú oblasť.

Rybárom sa oproti vlaňajšku rozšíri priestor na lov. Budú však musieť akceptovať zákaz vjazdu motorových vozidiel na pláž a zákaz zakladania ohňa na pláži!
Rybárom sa oproti vlaňajšku rozšíri priestor na lov. Budú však musieť akceptovať zákaz vjazdu motorových vozidiel na pláž a zákaz zakladania ohňa na pláži!
Zdroj: Stanislav Géci

Oproti výsledkom stretnutia v minulom roku je to badateľný posun v ústrety nespokojným rybárom, keďže vlani zástupcovia developera nesúhlasili s využitím úseku pláže určenej na rekreačné účely na rybárčenie ani po skončení letnej turistickej sezóny. Tento rok ju rybári budú môcť využívať od 16. septembra minimálne do konca roka, alebo až do 15. marca nasledujúceho roku.

Paľkov čaká na rybárov.
Paľkov čaká na rybárov.
Zdroj: Stanislav Géci

Slovenský rybársky zväz však v tejto súvislosti apeluje na loviacich rybárov, aby odpad, ktorý vyprodukujú, svedomite umiestňovali do smetných nádob alebo si ho odniesli. Vjazd motorových vozidiel bude povolený za účelom vyloženia materiálu na  ceste. Po vyložení materiálu je nutné motorové vozidlo odparkovať na odstavných plochách vyznačených ako parkovisko.

Mapa: Paľkov
Mapa: Paľkov
Zdroj: Šírava Park

Vedenie SRZ oficiálne poďakovalo spoločnosti Šírava Park zastúpenej Jeroen Burgerom za ústretovosť a SVP za výborne zvládnutú mediáciu.