Čík patrí do čeľade pĺžovité. Má pretiahnuté, hadovitého telo, ktoré je z bokov mierne sploštené, malú hlavu. Oči sú redukované vzhľadom na nočný spôsob života, ústa neozubené, okolo nich sa nachádza päť párov hmatových fúzov. Plutvy sú malé, chvostová má vypuklý tvar. Sfarbenie je tmavohnedé, svetlohnedé, niekedy prevláda červenkastý odtieň. Stredom tela sa tiahne širší tmavý pás lemovaný niekoľkými menšími. Telo pokrývajú drobné cykloidné šupiny, ktorú sú pevne vrastené v koži.

(Pokračovanie na 2. strane)