Riešitelia projektu LIFE 4 Život pre podunajské jesetery publikovali dôkazy o obchodovaní s kriticky ohrozeným jeseterom v regióne dolného povodia Dunaja. V správe poukazujú na to, že napriek prísnej právnej ochrane nelegálny rybolov a obchod s mäsom a kaviárom z jeseterov stále funguje a ohrozuje posledných preživších týchto starodávnych a ikonických druhov rýb. Údaje čerpali zo štyroch krajín v dolnej časti povodia Dunaja.

Kaviár je vyhľadávaná delikatesa.
Kaviár je vyhľadávaná delikatesa.
Zdroj: Shutterstock

Nový prieskum trhu z iniciatívy WWF ukázal, že jedna tretina výrobkov z mäsa a kaviáru jesetera v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku a na Ukrajine bola predaná nelegálne. Konkrétne 19 percent všetkých vzoriek pochádzalo z voľnežijúcich jeseterov, ktoré v súčasnosti nemožno legálne uloviť alebo s nimi v regióne obchodovať a ďalších 12 percent nebolo predávaných v súlade medzinárodnými obchodnými predpismi.  „Táto správa dokazuje, že kriminalita vo voľnej prírode sa netýka iba tigrích kostí, sloních klov a rohov nosorožcov, ale aj produktov z divého jesetera - a deje sa to práve teraz, priamo tu v Európe. Všetci musíme spolupracovať, aby sme to zastavili,“ uviedla Beate Striebelová, vedúca WWF iniciatívy na záchranu jesetera.

Dolný Dunaj a severozápadná oblasť Čierneho mora sú posledné miesta v Európe, kde sa stále nachádzajú populácie jesetera, ktoré sa prirodzene obnovujú.
Dolný Dunaj a severozápadná oblasť Čierneho mora sú posledné miesta v Európe, kde sa stále nachádzajú populácie jesetera, ktoré sa prirodzene obnovujú.
Zdroj: danube-sturgeons.org

Dolný Dunaj a severozápadná oblasť Čierneho mora sú posledné miesta v Európe, kde sa stále nachádzajú populácie jesetera, ktoré sa prirodzene obnovujú. Vyhodnotené vzorky kaviáru jesetera a mäsa zhromaždili práve z tejto oblasti. Odobrali ich z celého obchodného reťazca vrátane reštaurácií, barov, obchodov, supermarketov, miestnych trhov, zariadení akvakultúry, od rybárov, aj z online ponuky. Všetky vzorky prešli testom DNA aj izotopov. "Existuje len veľmi málo prieskumov trhu zameraných na obchod s produktmi jesetera. A toto je zatiaľ jediný, ktorý kombinuje dve najmodernejšie forenzné metódy, čo je rozhodujúce pre odhalenie nelegálneho obchodu," uviedol Arne Ludwig, expert na genetiku a spoluautor správy. Súčasťou štúdie sú aj oficiálne údaje o pytliactve a nezákonnom rybolove. Celkovo bolo v rokoch 2016 - 2020 zaznamenaných 214 prípadov pytliactva, z toho 82 v Rumunsku, 82 v Bulharsku a 50 na Ukrajine, teda v krajinách, kde je zakázaný akýkoľvek lov a obchodovanie s divými druhmi dunajských jeseterov. "Musíme predpokladať, že tieto výsledky sú iba špičkou ľadovca. Naznačujú, aký vysoký je stále dopyt po nezákonných produktoch z voľnežijúceho jesetera a aká vážna je táto hrozba pre budúcnosť jeho posledných populácií jesetera v Európe," povedala Jutta Jahrlová, projektová manažérka WWF.

Správa odporúča sériu opatrení na zastavenie pytliactva a nezákonného obchodovania s jesetermi. Patrí medzi ne zvýšená kontrola domáceho obchodu, zvýšené hraničné kontroly, použitie najmodernejších forenzných analýz a prieskumov trhu či zavedenie označovania kaviáru CITES v krajinách, kde to ešte nie je stanovené.